همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین

همایش ملی بررسی ادبیات بومی

ایران زمین

با توجه به برگزاری موفق سه دوره همایش ملی بررسی سیر تحول ادبیات بومی در لرستان "کله باد"، و یک دوره همایش ملی " بررسی ادبیات بومی ایران زمین" معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد لرستان در نظر دارد با همکاری صاحبنظران و محققان ادبیات بومی کشور دومین دوره همایش ملی ادبیات بومی ایران زمین را برگزار نماید.
این همایش توسط مرکز تخصصی فرهنگ و ادبیات بومی جهاد دانشگاهی واحد لرستان و معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان برگزار خواهد شد.
استانداری لرستان، سازمان آموزش و پرورش لرستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، دانشگاههای پیام نور و آزاد خرم آباد، سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی لرستان، حوزه هنری لرستان، شهرداری و شورای شهر خرم آباد دبیرخانه این همایش را یاری خواهند داد.
در این دوره در بخش جنبی همایش و به منظور ترویج فرهنگ و ادبیات بومی در بین نونهالان و نوجوانان، با همکاری معاونت پرورشی اداره کل آموزش و پرورش لرستان، مسابقه سرودهای دانش آموزی ویژه دانش آموزان لرستانی در نظر گرفته شده است.
در این راستا دانش آموزان علاقه مند می توانند به مربیان پرورشی مدارس خود مراجعه نمایند و یا
به ادرس اداره فرهنگی و هنری اموزش و پرورش استان لرستان
تلفن 06633436093
مراجعه نمایند