اطلاعیه96

((اطلاعیه مهم))


به اطلاع محققان و پژوهشگران و شرکت کنندگان در دومین همایش ملی " بررسی ادبیات بومی ایران زمین" می رساند؛ بنا به درخواست مکرر عزیزان شرکت کننده مهلت ارسال  مقالات تا روز ۳۰اردیبهشت ماه تمدید شد.
با عنایت به مقارن بودن انتخابات ریاست جمهوری زمان برگزاری اختتامیه این همایش از هفته اول خردادماه به زمان دیگری موکول شده است.
بدیهی است  نتایج داوری مقالات  در اسرع وقت و تا پایان مهلت ارسال مقالات اعلام خواهد شد.
 زمان برگزاری اختتامیه متعاقبا از طریق دبیر خانه این همایش اعلام خواهد شد.