اطلاعیه مهم2

اطلاعیه

به اطلاع شرکت کنندگان در دومین همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین می رساند؛ با عنایت به تعویق زمان برگزاری همایش به هفته پایانی شهریورماه، مهلت ارسال مقالات تا ۱۵تیرماه تمدید شد.
✅علاقه مندان می توانند  مقالات خود را تا تاریخ فوق الذکر به دبیرخانه ارسال نمایند.